Select Language 
Logo
Deputy Inspector General of Prisons
Recruitment 2013
 
 
IMPORTANT

News & Notifications

उमेदवारने जर अर्ज करताना चुकीने एका पेक्षा जास्त विभागाला निवडले असेल आणि कुठल्याही एका विभागाला अर्ज करायचा असेल तर त्वरित कॉल सेंटरला आपल्या ईच्छित विभागाचा अर्ज क्रमांक कळवावा.


Events

Updates

Call Center